หน้าแรก
รายละเอียด
แกลลอรี่
เงื่อนไขและกติกา
act_hilight
act_hilight_box
ร่วมกิจกรรมคลิก
9 ส.ค. 62 – 31 ส.ค. 62
act_hilight_many
เพิ่มเติมคลิก
เอไอเอส ชวนลูกค้ามาร่วมเปิดเสน่ห์เมืองไทยสัมผัสเรื่องราวเชิงลึก...
ตำนาน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย
ผ่านการถ่ายทอด
โดย
อ.เผ่าทอง ทองเจือ
ที่จะทำให้
เรื่องประวัติศาสตร์
กลายเป็นเรื่องที่สนุก
ครั้งที่ 5
ลูกค้าต้องเดินทางด้วยตนเองมาที่
ห้องเวเคชั่น
โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา
เพื่อไปขึ้นรถและออกเดินทางไปเปิดเสน่ห์พร้อมกัน
วันเสาร์์ที่ 7 ก.ย. 2562
เวลา 08.00-17.30 น.
act_detail_pic2
act_detail_pic3
act_detail_pic1

เอไอเอส ร่วมกับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ
ชวนลูกค้าเปิดเสน่ห์เมืองใต้
"แหล่เมืองซิงกอร่า เมืองท่าโบราณ 1,000 ปี"
จ.สงขลา
 • ชมมรดกทางวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
  โบราณสถาน
  ที่มีสถาปัตยกรรม
  แบบจีนอายุกว่า
  100 ปี
 • เยี่ยมชมบ้านเก่าอายุกว่า 80 ปี
  ตัวอาคารผสานสถาปัตยกรรม
  ทั้งไทย
  จีน
  และยุโรป
  เข้าด้วยกัน
  อย่างสวยงาม
 • นั่งรถราง เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา
  กว่า 200 ปี
  ถึงวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
  ชมภาพจิตรกรรมสีฝุ่น
  โดยฝีมือช่างหลวง
  สมัยรัชกาลที่ 4
  สักการะ
  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
 • เที่ยวชม บ้านนครใน และ 238 Inspiration House
  พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณภาคใต้
  แห่งเดียวในประเทศไทย
 • เยี่ยมชม ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย
  ป้อมปืนใหญ่
  ที่สร้างขึ้น
  ในรัชกาลที่ 4
  โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี
  (บุญสังข์ ณ สงขลา)
  ผู้สำเร็จราชการ
  เมืองสงขลา
ร่วมกิจกรรมโดยใช้ AIS Points แลก
+ 500 บาท = 1 สิทธิ์ / ท่าน
กรณีไม่มี AIS Points สามารถจ่ายค่าสมัคร
1,000 บาท = 1 สิทธิ์ / ท่าน
(1 หมายเลข รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์)
ราคาดังกล่าว รวมค่ารถจากโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา และค่าอาหารกลางวัน
• เช็กพอยท์กด *550*2# ฟรี  
• แลกรับสิทธิ์ตั้งแต่ 9 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
( หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม )
รายละเอียด
อิสระเดินทางด้วยตนเอง สู่จังหวัดสงขลา
08.00 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับประทาน
อาหารว่าง
ห้องเวเคชั่น
โรงแรมเดอะเบด
เวเคชั่น
ราชมังคลา
จ้งหวัดสงขลา
09.00 น.
ออกเดินทางสู่ อ.เมือง โดยรถบัสปรับอากาศ
09.15 น.
ชมมรดกทางวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
โบราณสถาน
ที่มีสถาปัตยกรรม
แบบจีน
อายุกว่า
100 ปี
ภายในจัดแสดง
ศิลปวัตถุ
ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์
ของภาคใต้
และของประเทศไทย
10.30 น.
เดินทางถึง ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย ป้อมปืนใหญ่รูปร่างแปดเหลี่ยม ปืนใหญ่หันปากกระบอกปืนไป
8 ทิศ
ก่อด้วยศิลา และอิฐถือปูน ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นใน
รัชกาลที่ 4
โดยเจ้าพระยา
วิเชียรคีรี
(บุญสังข์ ณ สงขลา)
ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา เพื่อเป็นป้อมรักษาเขตแดนเมืองสงขลา
12.00 น.
รับประทานอาหารแบบซีฟู๊ดพื้นเมือง ณ Lighthouse
13.00 น.
นั่งรถราง เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา
กว่า 200 ปี
เป็นเมืองที่มีเสน่ห์
และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
ที่ผสมผสานกัน
ได้อย่างลงตัว
ผ่านชมห้องแถวไม้
แบบจีน
ตึกคลาสสิคสไตล์
ชิโนโปรตุกีส
และอาคารตึกแถว
แบบจีนโบราณ
ที่ชาวจีนฮกเกี้ยน
ที่อยู่กันปะปนกัน
ทั้งสองฟากฝั่งถนน
 • ชมภาพจิตรกรรมสีฝุ่น
  โดยฝีมือช่างหลวง
  สมัยรัชกาลที่ 4
  วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
  อายุกว่า 300 ปี
  โดย ชมภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก
  และภาพสะท้อนสังคม
  วัฒนธรรม
  ในยุคสมัยนั้น
  ได้อย่างดี
 • สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  และศูนย์รวมจิตใจ
  ของคนไทย
  เชื้อสายจีน
  ในจังหวัดสงขลา
  สร้างขึ้นในสมัย
  พระบาทสมเด็จ
  พระนั่งเกล้า
  เจ้าอยู่หัว
  รัชกาลที่ 3
 • เที่ยวชม บ้านนครใน บ้านโบราณทรงจีน และอาคารชิโนยูโร
  จัดแสดง
  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมเมื่อ
  300 ปี
  ก่อน อาทิ เตียงโบราณ ถ้วยจาน โต๊ ม้านั่ง และข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น
 • ชม 238 Inspiration House พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณภาคใต้
  แห่งเดียว
  ในประเทศไทย
  สะสมผ้า
  ภาคใต้หาชมยากจากคอลเลกชันส่วนตัวของ
  คุณ ปัญญา พูลศิลป์
  วิศวกร
  นักสะสม
  ผ้าโบราณ
  ที่มีมากกว่า
  1,000 ผืน
  ส่วนใหญ่เป็นผ้าจากชาวบ้านชุมชมมุสลิม
  ในภาคใต้
  เป็นหลัก
 • ชมผลงานและความโดดเด่น
  ของอาคารที่ผสมผสาน
  ทางสถาปัตยกรรม
  ทั้งไทย
  จีน
  และยุโรป
  เข้าด้วยกัน
  ได้อย่างลงตัว
  ชุบชีวิตอาคารเก่าแก่
  ที่สวยคลาสสิค
  อายุกว่า 80 ปี
  ให้กลับมามีชีวิต
  ขึ้นโดย
  คุณเกล้ามาศ ยิบอินซอย
  ผู้สืบทอดผลงาน
  และเจตนารมณ์
  ของคุณมีเซียม ยิบอินซอย
  ศิลปินผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  สาขาจิตรกรรม
  ติดต่อกัน 2 ครั้ง
  จากงานประกวด
  ศิลปกรรมแห่งชาติ
  จนได้รับการยกย่อง
  เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม
  คนแรกของประเทศไทย
17.30 น.
เดินทางกลับถึง ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา
อ่านกติกาและเงื่อนไขกันก่อน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า AIS เท่านั้น
 • 1 หมายเลข รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้โดยใช้
  AIS Points 50 พอยท์ + 500 บาท = 1 สิทธิ์/1ท่าน
  (1 หมายเลข รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์)

  หรือกรณีไม่มี AIS Points
  สามารถจ่ายเงินค่าสมัคร 1,000 บาท = 1 สิทธ์/1 ท่าน

  รับสิทธิ์กด *550*46#(โทรออก)
  ฟรี! แลกคะแนนรับสิทธิ์
  ได้ตั้งแต่ 9 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
 • ผู้ที่กดรับสิทธิ์เพื่อร่วมกิจกรรม
  จะได้รับการติดต่อ
  จากเจ้าหน้าที่
  เพื่อแจ้งรายละเอียด
  การชำระเงิน
  ลูกค้าจะต้องชำระเงิน
  ภายใน 3 วัน
  นับจากได้รับ
  การติดต่อจากเจ้าหน้าที่
  กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน
  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  บริษัทฯ ถือว่า
  ท่านได้สละสิทธิ์
  และบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์
  ไม่คืน
  AIS Points
  ทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษที่ได้รับ
  ไม่สามารถ
  แลกเปลี่ยน
  เป็นเงินสด
  หรือของรางวัล
  อื่นได้
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะเปลี่ยนแปลง
  รายการท่องเที่ยว
  ตามความเหมาะสม
  ขึ้นอยู่กับ
  การเปลี่ยนแปลง
  ของสายการบิน
  สภาพทางการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  แต่จะยัง
  คงรักษา
  มาตรฐาน
  การบริการ
  และยึดถือ
  ผลประโยชน์
  ของผู้เดินทาง
  เป็นสำคัญ